วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

BONJOUR !Je m'appelle Kanokon JAIWAN.
Mes amis m'appellent Kukkai.
Mon prénom en français est Stèphanie.
Mon anniversaire est le 21 novembre 1994 
donc j'ai 18 ans.
Je suis élève de l'école Navamindarajudis Phaya.
E-mail :kanokon101@hotmail.com
Facebook :www.facebook.com/kanokon.jaiwan 

MA FAMILLE
Dans ma famille,il y a 5 personnes mon père,ma mère,ma sœur,mon frère 
et moi.Ma famille est très généreux et chaleureux. Nous sommes très bonheur.
                            Nous aimons aller à la mer en vacances.
                                    J'aime ma famille beaucoup.

ตารางการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ค้นหาข้อมูล การแต่งกายของชนเผ่าม้ง
กนกอร   ใจวรรณ์
สร้างบล็อก
กนกอร   ใจวรรณ์
สร้างหัวบล็อก
กนกอร   ใจวรรณ์
แปลข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศส
กนกอร   ใจวรรณ์